Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 26. november 2014, Streda
 

Knižnica

 • je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj
 • je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice
 • sprístupňuje informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť, sociálne postavenie
 • buduje univerzálny knižničný fond
 • usporadúva kultúrno - výchovné podujatia pre deti i dospelých
 • sprístupňuje internet pre všetky vekové kategórie používateľov.

 

Aktuality


     

Upozornenie pre používateľov verejných internetových staníc v čitárni novín a časopisov
Od 15.11.2014 sa v čitárni novín a časopisov menia pravidlá pre používanie verejných internetových staníc -
viac>


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - plagát>
                                                               viac>
                                                              termíny besied>

 • 03.11.2014 - 31.12.2014 - Z pestrej palety - autorská výstava obrazov Ľ. Balkovej - pozvánka>
 • 24. - 28.11. - vianočná výstava patchworku- pozvánka>
 • 26.11.2014 o 15.00 hod. - Vianočné vítačky na dvere - tvorivé dielne - viac>
 • 26.11.2014 o 16.30 hod. - beseda s Tomášom Ulejom - pozvánka>
 • 27.11.2014 o 10.00 hod. - veselé čítanie o krtkovi - pozvánka pre deti a rodičov>
 • 27.11.2014 o 16.00 hod. - beseda s historikom Pavlom Dvořákom - pozvánka>
 • 28.11.2014 o 17.30 hod. - Martinský cestovateľský večer - pozvánka>
 • 01.12. - 31.12.2014 - vianočná výstava -  Skladanie z čajových vrecúšok - pozvánka>
 • 02.12.2014 o 16.00 hod. - prezentácia knihy Kto proti osudu - pozvánka>
 • 13.12.2014 o 19.00 hod. - Žilina - Vianočná hviezda - pozvánka>
 • Ponuka pre používateľov, ktorí maľujú, fotografujú, venujú sa ručným prácam a pod. - viac>
 • Projekt "Podpora komunitných aktivít v knižnici" - viac>                                                       
 • Rok Hany Zelinovej v Turci - viac> 
 • Darovanie kníh pre knižnicu - viac>
 • Oznam pre záujemcov o štúdium na zahraničných vysokých školách - viac> 

Kde nás nájdete?

Orientačná mapka umiestnenia knižnice a jej pobočiek
Turčianska knižnica, Divadelná ul. č.3, 036 01 Martin    
Pobočka Ľadoveň - Gymnázium na Ul. J. Lettricha
Pobočka Priekopa - Bullova 13
Pobočka Záturčie - ZŠ na Ul. A. Stodolu
Pobočka Sever - Jilemnického 10

viac informácií