Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 30. august 2015, Nedeľa
 

Knižnica

 • je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj
 • je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice
 • sprístupňuje informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť, sociálne postavenie
 • buduje univerzálny knižničný fond
 • usporadúva kultúrno - výchovné podujatia pre deti i dospelých
 • sprístupňuje internet pre všetky vekové kategórie používateľov.

 

Aktuality


     

           

 • Úprava výpožičných hodín počas letných prázdnin (od 1.7. do 1.9.2015):
  -
  Centrálna knižnica:
  pondelok - piatok: 9.00 - 17.00 hod.
  sobota:                     zatvorené
  -
  Pobočka Sever
  pondelok - piatok: 9.00 - 17.00 hod.
  sobota:                     zatvorené
  - Pobočka Priekopa - výpožičné hodiny sa nemenia
  - Pobočka Ľadoveň, Záturčie - zatvorené


 • 02.09.2015 o 16.00 hod. - Dejiny a súčasnosť Slovenskej národnej knižnice - viac>
 • 03.09.2015 o 15.30 hod. - Stretnutie členov LK Duria - pozvánka> 
 • 23.09.2015 o 16.30 hod. Beseda s Rasťom Piškom - pozvánka>


 • Ako používať a na čo možno využívať on - line katalóg - viac>
 • Využite kultúrne poukazy v našej knižnici - poukazy je možné použiť na úhradu registračného poplatku - viac>
 • Prednášky pre rodičov - viac>  
 • Ponukový list č.3/2015 pre obecné knižnice - viac>

 • Ponuka pre používateľov, ktorí maľujú, fotografujú, venujú sa ručným prácam a pod. - viac>                                                     
 • Darovanie kníh pre knižnicu - viac>
 • Oznam pre záujemcov o štúdium na zahraničných vysokých školách - viac> 

Kde nás nájdete?

Orientačná mapka umiestnenia knižnice a jej pobočiek
Turčianska knižnica, Divadelná ul. č.4619/5, 036 01 Martin    
Pobočka Ľadoveň - Gymnázium na Ul. J. Lettricha
Pobočka Priekopa - Bullova 13
Pobočka Záturčie - ZŠ na Ul. A. Stodolu
Pobočka Sever - Jilemnického 10

viac informácií