Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 30. marec 2015, Pondelok
 

Knižnica

 • je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj
 • je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice
 • sprístupňuje informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť, sociálne postavenie
 • buduje univerzálny knižničný fond
 • usporadúva kultúrno - výchovné podujatia pre deti i dospelých
 • sprístupňuje internet pre všetky vekové kategórie používateľov.

 

Aktuality


      

        

 • HLASUJEME ZA NAJKRAJŠIU A NAJZAUJÍMAVEJŠIU KNIHU TURCA ZA ROK 2014 
  hlasovať je možné:
  -  priamo -  
  online hlasovanie KNIHA TURCA 2014
  - alebo prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý je potrebné stiahnuť, vyplniť a doručiť do knižnice
  -
   alebo prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý si vyzdvihnete v knižnici, tam ho aj vyplníte a odovzdáte • KNIHA TURCA 2014 - informačný leták>
                                  - propozície>
                                  - nominačný list>
                                  - nominácie 1. kolo>
                                  - nominácie 2. kolo>
                                  - nominácie 3. kolo>
                                  - nominácie 4. kolo> 
                                  - nominácie 5. kolo>
   
 • Upozornenie pre používateľov!!!
  Pobočka Sever je z dôvodu PN  otvorená denne od 9.00 do 16.00 hod. Úprava výpožičných hodín platí do odvolania!


 • Zámer a podmienky priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja - viac>


 • Prednášky pre rodičov - viac>  
 • Propozície súťaže Venujem Turcu - viac>
 • Slovenská únia proti osteoporóze - podujatia na rok 2015 - viac>


 • 23. - 27.3.2015 - Týždeň slovenských knižníc - viac>
 • 03.03. - 31.03.2015 - Skryté krásy - výstava fotografií Anny Thomkovej - pozvánka>

 • Ponuka pre používateľov, ktorí maľujú, fotografujú, venujú sa ručným prácam a pod. - viac>                                                     
 • Darovanie kníh pre knižnicu - viac>
 • Oznam pre záujemcov o štúdium na zahraničných vysokých školách - viac> 

Kde nás nájdete?

Orientačná mapka umiestnenia knižnice a jej pobočiek
Turčianska knižnica, Divadelná ul. č.4619/5, 036 01 Martin    
Pobočka Ľadoveň - Gymnázium na Ul. J. Lettricha
Pobočka Priekopa - Bullova 13
Pobočka Záturčie - ZŠ na Ul. A. Stodolu
Pobočka Sever - Jilemnického 10

viac informácií