Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 22. september 2014, Pondelok
 

Knižnica

 • je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj
 • je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice
 • sprístupňuje informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť, sociálne postavenie
 • buduje univerzálny knižničný fond
 • usporadúva kultúrno - výchovné podujatia pre deti i dospelých
 • sprístupňuje internet pre všetky vekové kategórie používateľov.

 

Aktuality


 

 • 25.9.2014 - bude pobočka Sever zatvorená z dôvodu účasti pracovníčok na konferencii vo Vsetíne
 • Tvorivé dielne Háčkované dekorácie II. sa z organizačných dôvodov presúvajú na 1.10.2014 - pozvánka>

 • 24.9.2014 o 16.30 hod. - beseda so spisovateľom, hudobníkom a spevákom Braňom Jobusom - viac>
 • 26.9.2014 o 17.30 hod. - Martinský cestovateľský večer -  Libanon - krajina cédrov- viac>
 • Ponuka pre používateľov, ktorí maľujú, fotografujú, venujú sa ručným prácam a pod. - viac>
 • Projekt "Podpora komunitných aktivít v knižnici" - viac>
 • Podujatia Slovenskej únie proti osteoporóze na 2. polrok 2014 - viac>
 • Členstvo v knižnici platené prostredníctvom kultúrnych poukazov - viac> 
 • Letná čitáreň otvorená - foto zo slávnostného otvorenia> 
 • Pravidlá používania letnej čitárne - viac>                                                        
 • Rok Hany Zelinovej v Turci - viac> 
 • Darovanie kníh pre knižnicu - viac>
 • Oznam pre záujemcov o štúdium na zahraničných vysokých školách - viac> 

Kde nás nájdete?

Orientačná mapka umiestnenia knižnice a jej pobočiek
Turčianska knižnica, Divadelná ul. č.3, 036 01 Martin    
Pobočka Ľadoveň - Gymnázium na Ul. J. Lettricha
Pobočka Priekopa - Bullova 13
Pobočka Záturčie - ZŠ na Ul. A. Stodolu
Pobočka Sever - Jilemnického 10

viac informácií