Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 27. apríl 2015, Pondelok
 

Knižnica

 • je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj
 • je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice
 • sprístupňuje informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť, sociálne postavenie
 • buduje univerzálny knižničný fond
 • usporadúva kultúrno - výchovné podujatia pre deti i dospelých
 • sprístupňuje internet pre všetky vekové kategórie používateľov.

 

Aktuality


      

         

 • Ako používať a na čo možno využívať on - line katalóg - viac>
 • Využite kultúrne poukazy v našej knižnici - poukazy je možné použiť na úhradu registračného poplatku
 • Prednášky pre rodičov - viac>  
 • Propozície súťaže Venujem Turcu - viac>
 • Slovenská únia proti osteoporóze - podujatia na rok 2015 - viac>

 • 24.04.2015 o 17.30 hod. - Martinský cestovateľský večer - pozvánka>
 • 29.04.2015 o 15.00 hod. - Temari - tvorivé dielne - pozvánka>

 • Ponuka pre používateľov, ktorí maľujú, fotografujú, venujú sa ručným prácam a pod. - viac>                                                     
 • Darovanie kníh pre knižnicu - viac>
 • Oznam pre záujemcov o štúdium na zahraničných vysokých školách - viac> 

Kde nás nájdete?

Orientačná mapka umiestnenia knižnice a jej pobočiek
Turčianska knižnica, Divadelná ul. č.4619/5, 036 01 Martin    
Pobočka Ľadoveň - Gymnázium na Ul. J. Lettricha
Pobočka Priekopa - Bullova 13
Pobočka Záturčie - ZŠ na Ul. A. Stodolu
Pobočka Sever - Jilemnického 10

viac informácií