Turčianska knižnica v Martine
Dnes je 25. október 2014, Sobota
 

Knižnica

 • je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj
 • je verejnou regionálnou knižnicou pre okresy Martin a Turčianske Teplice
 • sprístupňuje informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu bez ohľadu na vek, národnosť, sociálne postavenie
 • buduje univerzálny knižničný fond
 • usporadúva kultúrno - výchovné podujatia pre deti i dospelých
 • sprístupňuje internet pre všetky vekové kategórie používateľov.

 

Aktuality


     

 • Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou - viac>
                                                   termíny besied>
 • 24.10.2014 o 15.30 hod. - beseda so spisovateľom Ladislavom Bohačíkom - pozvánka>
 • 29.10.2014 o 15.00 hod, - Iris folding (skladané obrázky z papiera) - tvorivé dielne - viac>
 • 31.10.2014 o 17.30 hod. - Martinský cestovateľský večer - pozvánka>
 • 10. - 15.11.2014 - výstava paličkovanej čipky - pozvánka>
 • Beseda s Adelou Banášovou pre deti a mládež od 7 do 18 rokov - viac>
 • Ponuka pre používateľov, ktorí maľujú, fotografujú, venujú sa ručným prácam a pod. - viac>
 • Projekt "Podpora komunitných aktivít v knižnici" - viac>
 • Členstvo v knižnici platené prostredníctvom kultúrnych poukazov - viac>                                                       
 • Rok Hany Zelinovej v Turci - viac> 
 • Darovanie kníh pre knižnicu - viac>
 • Oznam pre záujemcov o štúdium na zahraničných vysokých školách - viac> 

Kde nás nájdete?

Orientačná mapka umiestnenia knižnice a jej pobočiek
Turčianska knižnica, Divadelná ul. č.3, 036 01 Martin    
Pobočka Ľadoveň - Gymnázium na Ul. J. Lettricha
Pobočka Priekopa - Bullova 13
Pobočka Záturčie - ZŠ na Ul. A. Stodolu
Pobočka Sever - Jilemnického 10

viac informácií